Sürücü Belgesi Almaya Engel Olacak Suçlar

Sürücü kursuna kaydolmak için istenen bazı belgeler vardır. Bu belgelerden biri de adli sicil kaydıdır. Adli sicillerinde bazı suçlardan hüküm giydiği görülen kişiler sürücü kursuna kayıt olamazlar dolayısıyla ehliyet alamazlar. Bu suçları şu şekilde sıralayabilir;

  1. Türk Ceza Kanunu’nun 188. maddesinde belirtilen, “Uyuşturucu ve uyarı madde imal ve ticareti”
  2. Türk Ceza Kanunu’nun 190. maddesinde belirtilen “Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak”
  3. Türk Ceza Kanunu’nun 191. Maddesinde belirtilen “Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak veya bulundurmak ya da uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak”
  4. 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun 12. Maddesinin ikinci ve takip eden fıkralarında belirtilen suçlarından hüküm giymiş kişiler ehliyet alamazlar.
  5. 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’nun 4. Maddesinin yedinci fıkrasında belirtilen “Kaçakçılık suçunun konusunu oluşturan eşyanın, Devletin siyasi, iktisadi veya askeri güvenliğini bozacak ya da çevre veya toplum sağlığını tehdit edecek nitelikte olması halinde, fiil daha ağır cezayı gerektiren bir suç oluşturmadığı takdirde, verilecek hapis cezası on yıldan az olamaz.